skip to Main Content

Välkommen till Allpipe - Avloppsspolning

Ring oss - 040-62 67 050
dygnet runt

Vi utgår från: Sjöbo, Malmö, Helsingborg, Ystad 

Har du problem med ditt avlopp? Det löser vi genom att högtrycksspola bort det som ställer till problem.

Högtrycksspolning av avlopp är den mest effektiva metoden att rensa avlopp på. Spolningen görs med vanligt vatten under med ett väl avvägt tryck och lämpar sig bra oavsett dimension, inga kemikalier behövs bara rent vatten.

Ett problem med många lösningar

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår problem i Ert den överhängande anledningen är fettansamlingar samt beläggningar i rören som byggt upp under lång tid. Andra vanliga orsaker till problem i avloppet är sprickor, dåligt självfall på rören, hål i avloppsrören, skarvförskjutningar, synliga gummitätningar, avlagringar, inträngande rötter, sättningar, främmande föremål eller inte minst byggmaterial som spolats ut i avloppet vid rengöring av hinkar mm. Det överlägset bästa sättet att bli kvitt fettansamlingar i avloppet, vi hettar upp vattnet till 65-95 grader innan vi spolar avloppet.

För oss är alla uppdrag lika viktiga!

Allpipe.se

Back To Top