skip to Main Content

Välkommen till Allpipe - Taktvätt & Fasadtvätt

Ring oss - 040-62 67 050
dygnet runt

Vi utgår från: Sjöbo, Malmö, Helsingborg, Ystad

När mossa, alger, lav, mögel och andra typer av påväxt får fäste på taket eller fasaden hindrar det och begränsar takets och fasadens funktion med ökad risk för skador.

Med åren gör påväxten att takpannornas ytskikt försämras och takpannorna inte bara tappar sin funktion, utan även spricker och går sönder. Därför ska man regelbundet se över sitt tak och fasad, och genomföra en taktvätt innan det är för sent. Vi behandlar givetvis taket/fasaden efter tvätt.

Fasadtvätt – en nödvändighet

Att alla fasader drabbas av smuts- och fuktskador är ett faktum. Den vanligaste orsaken att dessa skador uppkommer är att fasaden i fråga har ett högt fuktinnehåll. Ett för högt fuktinnehåll leder vanligtvis till att både mögel och röta bildas i exempelvis materialet bakom din fasad. Konsekvent kan detta även påverka din värmeisolering.

Taktvätt – vårda ditt tak för en längre livstid

På varje byggnad är taket den absolut mest utsatta. När alger, mossa eller lav har börjat bildas sker även spridning av dessa väldigt fort. När spridningen väl har börjat ske kan även konsekvenserna av detta synas, exempelvis riskerar det att bildas sprickor under vintern när regnvattnet fryser. Vidare kan det uppstå större skador vid längre exponering. Dessa skador kan innebära att taket delvis går sönder, vilket i sin tur leder till läckage och fuktskador. Som kund är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Allpipe för en längre livslängd på ditt tak!

Allpipe.se

Back To Top