skip to Main Content

Välkommen till Allpipe - TV inspektion

Ring oss - 040-62 67 050
dygnet runt

Vi utgår från: Sjöbo, Malmö, Helsingborg, Ystad

Vi utför även kamerainspektion för att bestämma ledningarnas status inför om- eller tillbyggnad och renovering av stammar. Samt slutbesiktning på nybyggda avloppsledningar.

När vi på Allpipe utför en TV-inspektion är det väldigt ”straight forward”, när vi väl är på plats kommer vi att föra in en kamera (specifikt anpassad för ändamålet) i rören som är i behov av inspektion. Tack vare kameran kan vi på Allpipe direkt se vilka åtgärder som behöver implementeras för att motverka ett stopp eller andra komplikationer. I samband med en inspektion bör ledningarna spolas rena för att få bättre bild och för att avlägsna föremål och avlagringar avlägsnas, invändiga ytor blir synliga och framkomligheten i ledningen blir bättre. Vi erbjuder även ett godkänt besiktnings protokoll, samt filmer överlagt på en USB sticka för att du som kund ska kunna följa hela processen.

I samband med en inspektion bör ledningarna spolas rena för att få bättre bild och för att avlägsna föremål och avlagringar avlägsnas, invändiga ytor blir synliga och framkomligheten i ledningen blir bättre.Vi erbjuder även ett godkänt besiktnings protokoll, Samt filmer överlagt på en USB sticka.

Beställ din TV-inspektion hos Allpipe idag

På Allpipe använder vi oss av den senaste utrustningen för TV-inspektion av dina rör och ledningar. Detta innebär att vi på Allpipe klarar av att inspektera majoriteten av alla rör och ledningar, även äldre och nyare varianter. Vidare så kan du som kund alltid höra av dig till oss, vår Jour har öppet 24/7 hela året utan undantag. Tveka inte att höra av dig till Allpipe för en TV-inspektion så att dina rör och ledningar är i toppskick!

Allpipe.se

Back To Top