skip to Main Content

Välkommen till Allpipe - Relining

Ring oss - 040-62 67 050
dygnet runt

Vi utgår från: Sjöbo, Malmö, Helsingborg, Ystad

Relining är samlingsbegreppet i branschen för att förnya och renovera rörledningar från insidan. Kort sammanfattat innebär det att ett nytt rör monteras in i det gamla. Reliningen kan utföras på olika sätt och med olika typer av metoder. Allpipe AB använder en beprövad metod med god erfarenhet samt en välfungerande teknik för bästa resultat och utförande.

Undvik en omfattande process

Många av de större rören, det vill säga att stammarna är ingjutna i fastigheten och marken. Detta innebär att vid exempelvis ett stambyte så måste både golv och väggar brytas upp för att frilägga de gamla rören. En process som detta är omfattande, arbetet bakom är tidskrävande och kostsamt. I vissa fall har man redan renoverat eller köpt ett hus eller en lägenhet med nyrenoverat badrum eller kök, konsekvent har man inte haft koll på arbetet som gjort ”under ytan”.

Relining – Sparsamt och miljövänligt

Relining däremot är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Du slipper oftast att bila/blottlägga och gräva fram rören överhuvudtaget, utan kan i de flesta fall endast relina ledningarna. Ytterligare fördelar med relining är, bortsett från de lägre kostnaderna, bland annat mindre materialåtgång och minskade transporter. Detta innebär att du som kund får ett både ekonomiskt och miljövänligt renoveringsalternativ med Allpipes relining.

Allpipe.se

Back To Top