skip to Main Content

Välkommen till Allpipe - Grävning

Ring oss - 040-62 67 050
dygnet runt

Vi utgår från: Sjöbo, Malmö, Helsingborg, Ystad

En stabil grund är en förutsättning för alla lyckade projekt

Markarbetet kan ses som grunden till större projekt. Ett stort problem vid projekt som kräver större antagande är att underarbetet underskattas, därför blir också grunden halvdan. Vi på Allpipe vet, precis som alla hantverkare, att underarbetet är extremt viktigt. Därför rekommenderar vi också att man hyr in hjälp, expertisen gör en annars kostsam och lång process mycket effektivare. Framförallt vet du att arbetet som görs är av högsta kvalitet.

Som kund är du alltid välkommen att ta kontakt med oss på Allpipe vid både dränering och grävning. Den huvudsakliga anledning att man är i behov av dränering är när en tomt är i behov av grundläggning. Kort sagt omfattar en dränering att gräva nya diken för att avlägsna vatten från exempelvis en tomt. Man lägger nya dräneringsrör i diken, vilket leder till en mycket effektivare avrinning. Skillnaden mellan vanliga avloppsrör och dräneringsrör är fräst att dräneringsrören är täckta av små hål och därför inte helt täta.

Ibland är det så att avloppsrörens ”bäst före datum har gått ut” och det tyvärr inte går att rädda med Relining.

Om detta är fallet kan Allpipe erbjuda att vara snabbt på plats med vår grävare och se till att ni får nya rör så snabbt som det är möjligt.

Allpipe.se

Back To Top